Inwestowanie na rynkach wschodzących

Mój zespół: Dennis Lim

Mój zespół: Dennis Lim

Bankowa inicjatywa krajów BRICS

Bankowa inicjatywa krajów BRICS

Jeżeli kraje BRICS są w stanie połączyć siły na rzecz realizacji wspólnego celu, ta grupa i jej nowy bank mogą stać się potężnymi graczami w zmieniającym się globalnym świecie finansowym.

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa

Sądzimy, że kompleksowy plan zreformowania chińskiego rynku kapitałowego to właściwy krok rządu, ale rynek nie ma jeszcze pewności, czy władze są gotowe na tymczasowe bolesne skutki faktycznego wdrożenia reform.

Ćwierćwiecze inwestowania na rynkach wschodzących

Ćwierćwiecze inwestowania na rynkach wschodzących

Myślę, że otwarcie się na kapitał zagraniczny oraz trend prywatyzacyjny stanowiły klucz do wzrostu i rozwoju rynków wschodzących na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, a jednym ze źródeł moich największych obaw jest możliwość odwrócenia obu tych tendencji w niektórych krajach.