Inwestowanie na rynkach wschodzących

Sportowe dziedzictwo i wyniki ekonomiczne Republiki Południowej Afryki

Sportowe dziedzictwo i wyniki ekonomiczne Republiki Południowej Afryki

W mojej ocenie, absolutnie kluczowe znaczenie ma współpraca pomiędzy rządem, związkami zawodowymi oraz pracownikami na rzecz stworzenia bardziej elastycznych warunków na rynku pracy, kładąc największy nacisk nie na wysokich płacach, ale na poprawie ogólnego poziomu zatrudnienia.

Nowy kierunek dla Nigerii?

Nowy kierunek dla Nigerii?

Elektryzująca przyszłość Afryki

Elektryzująca przyszłość Afryki

Uważamy, że dostęp do niezawodnych źródeł energii może podtrzymać dynamiczny wzrost gospodarczy w całej Afryce, odmieniając życie jej mieszkańców i tworząc rynki dla dostawców nowych usług i towarów konsumenckich.

Afrykańskie “szkło z charakterem”

Afrykańskie “szkło z charakterem”

Notatki z podróży do Nigerii

Notatki z podróży do Nigerii