Inwestowanie na rynkach wschodzących

Indie: stopy procentowe, inflacja i ambicje produkcyjne

Indie: stopy procentowe, inflacja i ambicje produkcyjne

Wiążemy z Indiami duże nadzieje, dlatego interesujemy się tym krajem i wciąż szukamy tam okazji inwestycyjnych. Staramy się dywersyfikować naszą ekspozycję na akcje indyjskie, inwestując w różne spółki powiązane z surowcami, zajmujące się eksportem i skoncentrowane na rynku krajowym.

Indyjscy inwestorzy wyrażają swój optymizm

Indyjscy inwestorzy wyrażają swój optymizm

Cierpliwość w Azji

Cierpliwość w Azji