Inwestowanie na rynkach wschodzących

Kryzys zaufania w Malezji

Kryzys zaufania w Malezji

Roztropne zarządzanie budżetem i wzrost cen surowców powinny pomóc temu krajowi, ale są także podstawy, by uznać, że Malezja musi dodatkowo odbudować wiarę obywateli w rząd oraz wiarę inwestorów zagranicznych w krajowe rynki, by ostatecznie powrócić na właściwe tory.

Wizja malezyjskiego rozwoju

Wizja malezyjskiego rozwoju

Malezja przechodzi obecnie transformację – stara polityka musi ewoluować, by mogły zostać zrealizowane cele na przyszłość. Nasze podejście do malezyjskiego rynku możemy określić jako ostrożny optymizm – mamy nadzieję, że Malezja osiągnie swe ambitne cele i planujemy uczestniczyć w ich realizacji.