Inwestowanie na rynkach wschodzących

Jak duże są rynki wschodzące?

Jak duże są rynki wschodzące?

Dzięki uwzględnieniu wpływu często niższych cen towarów i usług w gospodarkach o niskich dochodach na efektywne dochody konsumentów oraz wyeliminowaniu wpływu krótkoterminowych wahań kursów walut pod wpływem przepływów kapitałowych, parytet siły nabywczej zapewnia bardziej trafny obraz sytuacji niż rynkowe kursy wymiany w poszczególnych gospodarkach.