Inwestowanie na rynkach wschodzących

Kwestie społeczne – ocena spółek przez pryzmat ESG

Kwestie społeczne – ocena spółek przez pryzmat ESG

Uważamy, że przedsiębiorstwa, które już dziś są na względnie wysokim poziomie ładu korporacyjnego, co może mieć także wpływ na zarządzanie w obszarze ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej, mogą być lepiej przygotowane na przyszłość, a zatem mogą oferować lepsze możliwości dla inwestorów.