Inwestowanie na rynkach wschodzących

Znaczący spadek czy lekka korekta rezerw walutowych rynków wschodzących?

Znaczący spadek czy lekka korekta rezerw walutowych rynków wschodzących?

Stosunkowo niewielki spadek rezerw walutowych rynków wschodzących uważamy za mało znaczący w szerszym kontekście makroekonomicznym.