Inwestowanie na rynkach wschodzących

Kilka słów na temat Grecji

Kilka słów na temat Grecji

Wynik greckich wyborów pokazuje, że duży dług tego kraju oraz problemy związane z zadłużeniem całej Europy wymagają radykalnych zmian i odważnych działań.