Inwestowanie na rynkach wschodzących

Kryzys zaufania w Malezji

Kryzys zaufania w Malezji

Roztropne zarządzanie budżetem i wzrost cen surowców powinny pomóc temu krajowi, ale są także podstawy, by uznać, że Malezja musi dodatkowo odbudować wiarę obywateli w rząd oraz wiarę inwestorów zagranicznych w krajowe rynki, by ostatecznie powrócić na właściwe tory.

Konsumpcja w Chinach: od surowców po karaoke

Konsumpcja w Chinach: od surowców po karaoke

Chińska gospodarka nie jest jedynie odbiorcą surowców - rosnąca w tym kraju klasa średnia generuje ogromną siłę nabywczą i napędza dynamiczny rozwój nowych i interesujących z punktu widzenia inwestorów krajowych branż, takich jak kosmetyki, rozrywka (kino, muzyka) i wiele innych.

Małe gwiazdy błyszczą pięknym światłem

Małe gwiazdy błyszczą pięknym światłem

Według naszych obserwacji, akcje spółek o małej kapitalizacji z rynków wschodzących to jedna z najsłabiej zrozumianych i najmniej wykorzystanych klas aktywów. Pokutuje przekonanie, że w niepewnych czasach tych instrumentów należy unikać, ale my mamy odmienny punkt widzenia na ten temat.

Ameryka Łacińska pod lupą

Ameryka Łacińska pod lupą

Uważamy, że sposób, w jaki brazylijski rząd będzie wdrażał reformy, by możliwie najefektywniej wykorzystać te zasoby, będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszej transformacji tej gospodarki. O ile nie zabraknie woli, w ciągu najbliższych 3-5 lat możemy być świadkami ogromnych zmian.

Poznaj mój zespół: Carlos Hardenberg

Poznaj mój zespół: Carlos Hardenberg

Nowe rynki wschodzące wciąż są najbardziej dynamicznymi gospodarkami, w jakie inwestujemy. Skala przedsiębiorczości jest zadziwiająca, a duże i młode społeczności konsumenckie coraz głośniej domagają się stylu życia porównywalnego z tym, który jest udziałem mieszkańców krajów zachodnich.

Porozumienie pomiędzy Wietnamem a UE: dobry interes dla Azji Południowo-Wschodniej

Porozumienie pomiędzy Wietnamem a UE: dobry interes dla Azji Południowo-Wschodniej

Jako inwestorzy zainteresowani akcjami wietnamskich spółek, za najpoważniejsze ograniczenia uważamy płynność i ograniczony wybór instrumentów, jednak liczymy, że to się wkrótce zmieni. Wietnam ma szybko rosnącą gospodarkę i rynek, na którym znajdujemy solidne spółki, w tym przedsiębiorstwa państwowe.

O rynkowych korektach i zachowywaniu zimnej krwi

O rynkowych korektach i zachowywaniu zimnej krwi

Pomimo ostatnich wahań rynkowych, uważamy, że długofalowe perspektywy rysujące się przed chińskim rynkiem i gospodarką są korzystne. Nie postrzegamy bieżącej korekty jako początku jakiegokolwiek ekonomicznego lub rynkowego załamania i nie zmienia ona naszej oceny warunków inwestycyjnych w Chinach.

Budowa korytarzy do przyszłości Pakistanu

Budowa korytarzy do przyszłości Pakistanu

Inwestujemy w Pakistanie od kilku lat i postrzegamy ten kraj jako niezauważany przez ogół rynek inwestycyjny oferujący atrakcyjne wyceny wynikające z niekorzystnych nastrojów makroekonomicznych.

Iran: otwarcie na biznes?

Iran: otwarcie na biznes?

W naszej ocenie, zniesienie sankcji ekonomicznych może przyspieszyć tempo irańskiego wzrostu gospodarczego poprzez zniesienie ograniczeń eksportu ropy, przyciągnięcie większych ilości zagranicznego kapitału oraz zakończenie okresu izolacji krajowych banków od globalnego systemu finansowego.

Perspektywy w Chinach bez zmian pomimo spadków rynkowych

Perspektywy w Chinach bez zmian pomimo spadków rynkowych

Moim zdaniem, najważniejszymi przyczynami ostatnich spadków na chińskich rynkach były przesadna euforia i naturalna korekta.

Budowanie przyszłości: infrastruktura na rynkach wschodzących

Budowanie przyszłości: infrastruktura na rynkach wschodzących

Rynki wschodzące od dekady rozwijają się w szybszym tempie niż gospodarki rozwinięte i taka dynamika najprawdopodobniej utrzyma się także w przyszłości. Ten wzrost, w połączeniu z rosnącą populacją i trendem zmierzającym do coraz większej urbanizacji, wymaga lepszej infrastruktury.

Postępy w reformowaniu chińskich przedsiębiorstw państwowych

Postępy w reformowaniu chińskich przedsiębiorstw państwowych

Zainteresowanie wielu inwestorów chińskimi spółkami skarbu państwa niewątpliwie wzrosło pod wpływem pochodzących ze związanych z rządem źródeł informacji sugerujących, że plany reform nakreślone w ogłoszonym w listopadzie 2013 r. rządowym programie wkrótce mogą nabierać realnych kształtów, co dodatkowo zwiększyło niedawne wzrosty na rynkach akcji w Szanghaju i Hongkongu.