Inwestowanie na rynkach wschodzących

Prognozy dla rynków z regionu MENA: ekonomiczne następstwa pandemii
Asia

Prognozy dla rynków z regionu MENA: ekonomiczne następstwa pandemii

Z jakimi wyzwaniami i możliwościami mogą mieć do czynienia inwestorzy w regionie MENA? Bassel Khatoun i Salah Shamma z zespołu Franklin Templeton Emerging Markets Equity omawiają ten temat.

Czy już czas zweryfikować nieaktualne przekonania na temat Rosji?
Artykuły gościnne

Czy już czas zweryfikować nieaktualne przekonania na temat Rosji?

Wśród wielu inwestorów pokutują błędne przekonania na temat rosyjskiej gospodarki i spółek działających na rosyjskim rynku. Nicole Vettise, zarządzająca portfelami instytucjonalnymi akcji spółek z rynków wschodzących, uważa, że gospodarka Rosji oferuje inwestorom dostęp do starych i nowych sektorów, co wiąże się z atrakcyjnymi możliwościami inwestycyjnymi.